Ανακοίνωση για το μεταπτυχιακό μάθημα (ΠΜ17) «Σύγχρονα θέματα ποιμαντικής διακονίας, Κανονικού Δικαίου και Θείας Λατρείας. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις»

Το μεταπτυχιακό μάθημα (ΠΜ17) «Σύγχρονα θέματα ποιμαντικής διακονίας, Κανονικού Δικαίου και Θείας Λατρείας. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις» θα αρχίσει την Πέμπτη  2/4/2020 στις 18:00 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας (e-learning) μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams.
Για την ομαλή έναρξη του μαθήματος καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές:
α. Να έρθουν σε μια πρώτη επικοινωνία με τον Διδάσκοντα στο email: iliaskaralis@past.auth.gr.
β. Να εγκαταστήσουν την εφαρμογή Ms Teams μέσω του το Office 365 (https://delos365.grnet.gr/), χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό.

Για οποιαδήποτε απορία σχετική με την εγκατάσταση και λειτουργία του Office 365 να επικοινωνήσετε με τον Διδάσκοντα.