Παραδόσεις του επιλεγομένου μαθήματος “Το Δίκαιο του Αγίου Όρους” (Θ237)

Οι παραδόσεις του επιλεγομένου μαθήματος “Το Δίκαιο του Αγίου Όρους” (Θ237) του Aν. Καθηγητή κ. Δ. Νικολακάκη  γίνονται κάθε Πέμπτη και ώρα 18.00. Οι παραδόσεις  λαμβάνουν χώρα στο γραφείο του καθηγητή (4ος όροφος, αρ. 401).