Επιλεγόμενο μάθημα π. Νικοδήμου Σκρέττα (Θ331) " Ζητήματα Θεολογίας και Λειτουργικής Τάξεως στη Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου"

Tο επιλεγόμενο μάθημα (Θ331) " Ζητήματα Θεολογίας και Λειτουργικής Τάξεως στη Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου" θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη απόγευμα ώρα 5-6.30 μ.μ στην β΄μικρή αίθουσα του τρίτου ορόφου.