Διεξαγωγή μαθημάτων π. Στυλιανού Χατζηγρηγορίου

Τα επιλεγόμενα μαθήματα του π. Στυλιανού Χατζηγρηγορίου θα διεξάγονται ως εξής:

1) "Τριώδιον-Πεντηκοστάριον" κάθε Δευτέρα και ώρα 18:00 στο γραφείο 307 του γ' ορόφου.

2) "Θεολογία των ιερών μυστηρίων" κάθε Τρίτη και ώρα 18:00 στο γραφείο 307 του γ' ορόφου.