Ανακοίνωση για το επιλεγόμενο μάθημα Θ303 «Σημειωτική και Βίβλος»

Οι φοιτητές/τήτριες, που παρακολούθησαν το πρόσφατο σεμινάριο «Σημειωτική και Βίβλος» του Εργαστηρίου Βιβλικών Σπουδών του Τμήματος, εφόσον επιλέξουν το επιλεγόμενο Θ303 «Σημειωτική και Βίβλος», διαθέτουν ένα επιπρόσθετο bonus στην τελική αξιολόγηση και βαθμολογία του μαθήματος. Εκείνοι που δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, αλλά έχουν ενδιαφέρον για το μάθημα, εφόσον το επιλέξουν, θα έχουν την ευκαιρία να προμηθευθούν τα αρχεία του σεμιναρίου (διαγράμματα σημειωτικής ανάλυσης του προλόγου του κατά Ιωάννην και την κεντρική εισήγηση της κ. Κάριν Λαγοπούλου). Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, στις 18.00, στο γραφείο 204.