Σχετικά με το επιλεγόμενο μάθημα [Θ305] Περιβαλλοντική διαχείριση εκκλησιαστικών μονάδων

Οι παραδόσεις του μαθήματος Θ305 "Περιβαλλοντική διαχείριση εκκλησιαστικών μονάδων" γίνονται κάθε Δευτέρα 19.00-21.00, στη νησίδα Η/Υ του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (4ος όροφος, κτίριο Θεολογικής Σχολής).