Παραδόσεις του μαθήματος "Η χρήση των Η/Υ στη Θεολογική Έρευνα Β': Ηλεκτρονικές Πηγές - Κατασκευή Ιστοσελίδων Έρευνας" (Θ337)

Οι παραδόσεις του μαθήματος Η χρήση των Η/Υ στη Θεολογική Έρευνα Β': Ηλεκτρονικές Πηγές - Κατασκευή Ιστοσελίδων Έρευνας" (Θ337), διεξάγονται κάθε Τρίτη, στις 18:00, στη νησίδα του Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας στον 4ο όροφο.
 
Οι διδάσκοντες
Στράτος Μουρατίδης
Ελένη Αντωνοπούλου