Ανακοίνωση για τα επιλεγόμενα μαθήματα της Αν.Καθηγήτριας κ. Ευαγγελίας Γ. Δάφνη

Τα επιλεγόμενα μαθήματα της Αν.Καθηγήτριας κ. Ευαγγελίας Γ. Δάφνη ΕΒΡΑΙΚΑ IΙ (Θ263), ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΓΚΙΛΓΚΑΜΕΣ, ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ [Θ336] και Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ (Θ318) πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή στο αμφιθέατρο Δ΄ ως εξής:

Θ263 από 12:00-15:00
Θ336 15:00-18:00 και
Θ318 18:00-21:00

Η παρακολούθηση των ανωτέρω επιλεγομένων μαθημάτων είναι υποχρεωτική.