Παραδόσεις του μαθήματος "Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Θεολογία Γ΄- Τρισδιάστατες Θεολογικές Αποτυπώσεις" (Θ325)

Οι παραδόσεις του μαθήματος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Γ' - ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ (Θ325) διεξάγονται κάθε Πέμπτη, στις 18:00, στη νησίδα του Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας στον 4ο όροφο.,

 

Ο διδάσκων

Στράτος Μουρατίδης