Πρόγραμμα επιμόρφωσης «Η Κοινή Ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γραφής και η Πολιτισμική της διάσταση. Β΄ Κύκλος: Η περίπτωση των δύο προς Θεσσαλονικείς επιστολών του απ. Παύλου»

Το Εργαστήριο Βιβλικών Σπουδών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά από την επιτυχή διεξαγωγή του Α΄ κύκλου, διοργανώνει τον Β΄ κύκλο του προγράμματος με τίτλο  «Η Κοινή Ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γραφής και η πολιτισμική της διάσταση. Β΄ Κύκλος: Η περίπτωση των δύο προς Θεσσαλονικείς Επιστολών του απ. Παύλου».

Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στη μελέτη της ελληνικής γλώσσας της Αγίας Γραφής εξετάζοντας τα κείμενα γλωσσικά, πολιτισμικά και θεολογικά. Συγχρόνως μελετά ευρύτερα την Κοινή Ελληνιστική γλώσσα, στην οποία έχει γραφεί το βιβλικό κείμενο και η οποία αποτελεί σημαντικό κρίκο μέσα στην αδιάλειπτη συνέχεια της Ελληνικής γλώσσας μέχρι σήμερα. Ως περίπτωση εργασίας επιλέγονται οι δύο προς Θεσσαλονικείς επιστολές και το σύγχρονο προς αυτές πολιτισμικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης.

Στόχος του Προγράμματος είναι να ανταποκριθεί στην ανάγκη πληρέστερης και ειδικότερης κατάρτισης των εκπαιδευτικών, θεολόγων και φιλολόγων, αλλά και όσων ασχολούνται με τα ελληνικά βιβλικά κείμενα ή γενικότερα με την Κοινή γλώσσα των ελληνιστικών και ελληνορωμαϊκών χρόνων.

Η εκπαιδευτική μέθοδος είναι μικτή και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα είτε συμβατικά είτε εξ αποστάσεως είτε μικτά. Χρησιμοποιείται πρωτοποριακό υλικό (πηγές και κείμενα των χρόνων της Αγίας Γραφής, λεξικολογικά και πολιτισμικά δεδομένα, νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις) και αξιοποιούνται τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας και πληροφορίας στην εκπαίδευση.

Διδάσκουν βιβλικοί καθηγητές του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ., ιστορικοί και φιλόλογοι του Α.Π.Θ., καθώς και γλωσσολόγοι του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Τόπος και χρόνος: Το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί από Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 μέχρι Σάββατο 30 Μαΐου 2020 (εξαιρούνται οι δύο εβδομάδες του Πάσχα, 12 έως 26 Απριλίου, που μεσολαβούν), στον χώρο της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. για τη συμβατική διδασκαλία, αλλά και εξ αποστάσεως με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.

Χορηγείται Βεβαίωση συμμετοχής και Πιστοποιητικό επιμόρφωσης. Συμβολικό κόστος συμμετοχής 165 ευρώ.

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται από 8/1/2020 μέχρι τις 8 Μαρτίου 2020 στον σύνδεσμο:

http://www.diaviou.auth.gr/programs/i-kini-ellinistiki-glossa-tis-agias-grafis-ke-i-politismiki-tis-diastasi-v%CE%84-kyklos/

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη του Προγράμματος καθηγήτρια Κυριακούλα Παπαδημητρίου (kyp@past.auth.gr) και με τη βοηθό του Προγράμματος κ. Ροδή Γεωργιάδου, τηλ. 6934890218, e-mail: roditheol@yahoo.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Βιβλικών Σπουδών, όπου φιλοξενείται το Πρόγραμμα http://soeth.web.auth.gr/el/node/54

Αφίσα εκδήλωσης