Σχετικά με τα επιλεγόμενα μαθήματα εαρινού εξαμήνου της κ. Ελένης Χρυσάφη, ΕΔΙΠ

Σχετικά με τα επιλεγόμενα μαθήματα εαρινού εξαμήνου α.έ. 2019-20 της κ. Ελένης Χρυσάφη, μέλους ΕΔΙΠ, ανακοινώνονται τα παρακάτω:

1) Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για το μάθημα Θ344 - Η θρησκευτική τέχνη της Δύσης (11ος-17ος αι.) καλούνται σε μια πρώτη συνάντηση με τη διδάσκουσα τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, ώρα 14:00, στο γραφείο 328.

2) Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για το μάθημα Θ345 - Πολυτελή υφάσματα και ενδύματα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου καλούνται σε μια πρώτη συνάντηση με τη διδάσκουσα την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, ώρα 14:00, στο γραφείο 328.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα παραπάνω μαθήματα κατά τις ώρες συνεργασίας της διδάσκουσας κάθε Δευτέρα και Τρίτη 12:00-14:00 στο γραφείο αρ. 328 ή σε διαφορετική μέρα/ώρα μετά από συνεννόηση μαζί της μέσω ηλεκτρoνικού μηνύματος στο: echrys@past.auth.gr