Αναβολή του μαθήματος Πατρολογία [Υ202]

Το μάθημα της Πατρολογίας [Υ202] δεν θα γίνει την Δευτέρα 24.2.2020 λόγω ασθενείας του διδάσκοντος. Θα ειδοποιηθείτε με νέο μήνυμα για την αναπλήρωση του μαθήματος.