Σχετικά με το μάθημα "Εφαρμογές Θρησκευτικής Επιχειριματικότητας και Καινοτομίας με έμφαση στο Θρησκευτικό Τουρισμό" (Θ242)

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα επιλέξουν το μάθημα "Εφαρμογές Θρησκευτικής Επιχειριματικότητας και Καινοτομίας με έμφαση στο Θρησκευτικό Τουρισμό" (Θ242), να επικοινωνήσουν με το Εργαστήριο  Παιδαγωγικής-Χριστιανικής Παιδαγωγικής (τηλ:2310 997103), καθημερινά (9.30-14.30), για διευκρινίσεις που αφορούν στη διεξαγωγή του μαθήματος.