Ανακοίνωση εξέτασης μαθημάτων αν. καθ. Γεωργίου Γκαβαρδίνα