Εξέταση του επιλεγομένου " Τo Χριστολογικό δόγμα κατά τον 5ο αιώνα" (Χ330)

Το επιλεγόμενο μάθημα "Το Χριστολογικό δόγμα κατά τόν 5ο αιώνα" (X330) θα εξεταστεί προφορικά: α)  Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου και ώρες 17.00 - 18.00 (π. Βασ. Γεωργόπουλος) , β)  Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου και ώρες 17.00 - 18.00 (π.Χ.Φιλιώτης). Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν μία εκ δυο ημερομηνιών εξέτασης.