Εξέταση του επιλεγομένου "Θέματα Ορθόδοξης Βιοηθικής" (Χ295)

Το επιλεγόμενο μάθημα "Θέματα Ορθόδοξης Βιοηθικής" (Χ295) θα εξεταστεί προφορικά στο γραφείο την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου και ώρες 10.00 - 14.00.