Εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος Χ329 "Η χρήση των Η/Υ στη Θεολογική Έρευνα Α' -Επεξεργασία Κειμένου και Παρουσιάσεων"

Η εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος Χ329 "Η χρήση των Η/Υ στη Θεολογική Έρευνα Α' -Επεξεργασία Κειμένου και Παρουσιάσεων", θα γίνει την Τετάρτη 29/1/2020, στη νησίδα του Τμήματος.
Στην πρώτη ομάδα εξεταζόμενων στη 13:00 θα εξεταστούν οι φοιτητές με ΑΕΜ: 6453, 7890, 8088, 8143, 8080, 7706, 8001, 7266, 8107, 8114, 8125
Στη δεύτερη ομάδα εξεταζόμενων στις 14:30 θα εξεταστούν οι φοιτητές με ΑΕΜ: 6701, 7895, 7250, 7701, 7928, 7330, 6646