ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Καθηγητής
Γραφείο: 
202 (2ος όροφος Θεολογικής)
Τηλέφωνο: 
+30 2310 997482
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας (ΦΕΚ 1627/3-12-2014 τ. Γ')
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας
 • Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας
 • Ελληνισμός και Ορθοδοξία στην Ιταλία
 • Ελληνισμός και Εκκλησίες της διασποράς
 • Προσωπικότητες της Ορθοδόξου Εκκλησίας
 • Σχέσεις των Εκκλησιών Ανατολής και Δύσεως
Βιογραφικό Σημείωμα: 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 • "Ο εκ Σκοτίνης Πιερίας Πατριάρχης Αλεξανδρείας Καλλίνικος  (1880-1880)",  Μακεδονικά ΛΑ (1998), 281-298.
 • "Η εκλογή του Κυρίλλου στον αρχιεπισκοπικό θρόνο του θεοβαδίστου όρους Σινά", Κληρονομία 34 (2002) 167-173.
 • Η επαρχία Υδρούντος της Νοτίου Ιταλίας. Ελληνική παρουσία και Ορθοδοξία στην Κάτω Ιταλία, Κατερίνη 2002, σσ. 310.
 • Ορθόδοξες αλβανικές κοινότητες της Νότιας Ιταλίας. San Μarzano di San Giuseppe, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 102.
 • Η πορεία των σπουδών του κλάδου της Εκκλησιαστικής Ιστορίας στην Ελλάδα από της παλιγγενεσίας μέχρι σήμερα, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 184.
 • Ο ρόλος του αυτοκράτορος στη συνοδική πράξη της Εκκλησίας κατά τον 5ο αιώνα. Με βάση τις πηγές, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 200.
 • "Άγιος Νικόλαος ο προσκυνητής. Ιστορικό στιγμιότυπο της κοινής παρουσίας Ανατολής και Δύσεως μετά το σχίσμα του 1054", Βυζαντινός Δόμος 11 (2003) 192-211.
 • "Η δικαιοδοσία της αρχιεπισκοπής Αχρίδος στη μητρόπολη Ιταλίας κατά το 16ο αιώνα", Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου: «Χριστιανική Μακεδονία: Θεσσαλονίκη – Αχρίδα», Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 480-496.
 • "Η επικοινωνία των Καππαδοκών Πατέρων με τα πολιτικά πρόσωπα της εποχής των με βάση την επιστολογραφία των", Βυζαντινός Δόμος 14 (2004-2005) 183-203.
 • "Συνοπτική ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Νοτίου Ιταλίας και Σικελίας", Επιστημονική Επετηρίδα Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων, τόμος Δ΄, Βελλά 2007, σσ. 403-428.
 • Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αμερικής, Θεσσαλονίκη 2010.
 • Σχέσεις Εκκλησίας και πολιτείας στο Βυζάντιο, Θεσσαλονίκη 2010.
 • "Η παρουσία των αυτοκρατόρων και των εκπροσώπων τους στις εργασίες των Οικουμενικών Συνόδων", ανάτυπο από τον Βυζαντινό Δόμο, Θεσσαλονίκη 2010.
 • Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, τομ. Α-Β, (σε συνεργασία με τον Διον. Βαλαή),Θεσσαλονίκη 2011.
 • "The Representation of the Patriarchate of Alexandria at Ferrara – Florence & the Fight against Proselytization in the Provinces from the 15th to 18th Century: Investigation on the Basis of the Sources", Ekklesiastikos Pharos 94 (2012) N.S. 23, 260-289