Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη ΠΔ 407/80

Εξαιτίας εκτάκτων αναγκών το κτίριο της Θεολογικής Σχολής θα παραμείνει κλειστό από την Πέμπτη 4.12.2019. Κατά συνέπεια, η  υποβολή των αιτήσεων για το ΠΔ407/80 μπορεί να γίνεται με ταχυδρομική αποστολή του φακέλου του υποψηφίου (με ημερομηνία ταχυδρομείου εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος δηλαδή έως και τη Δευτέρα 9.12.2019).