ΠΕΠΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
Εργαστήριο Παιδαγωγικής (4ος όροφος κτιρίου Θεολογικής Σχολής)
Τηλέφωνο: 
+30 2310 997103
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 10.00 – 14.00 και Πέμπτη 10.00 – 12.00
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Χριστιανική Παιδαγωγική (ΦΕΚ 3485/21-8-2018, τ. Β΄)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Χριστιανική Παιδαγωγική
 • Ειδική Διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών
 • Μικροδιδασκαλίες και Πρακτική Άσκηση στο Μάθημα των Θρησκευτικών
 • Τ.Π.Ε. και Θρησκευτική Αγωγή
 • Θρησκευτική Ταυτότητα και Ετερότητα
 • Θρησκευτικός Τουρισμός

 

Βιογραφικό Σημείωμα: 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Η θρησκευτική παιδεία των μεταναστών στον ελληνικό χώρο, [Κόσμος/Cosmos – Μονογραφίες 4], Θεσσαλονίκη 2018.
 2. Missionary challenges for Christian education in a multi-cultural society: a case study of the Church of Scotland, [Κόσμος/Cosmos – Monographs 5], Thessaloniki 2018.
 3. «Η ηθική ανάπτυξη στο πλαίσιο της σχολικής θρησκευτικής αγωγής: Διερμηνεύσεις της Ορθόδοξης Χριστιανικής Παράδοσης», Κόσμος/Cosmos 3 (2014-2015) 187-207.
 4. «Θρησκευτική ταυτότητα και ορθόδοξη θρησκευτική αγωγή στην εποχή της παγκοσμιοποίησης: Η πρόταση της εκκλησιαστικής παράδοσης», Πρακτικά Επιστημονικού Θεολογικού Συνεδρίου: Παιδεία – Διαφωτισμός – Παγκοσμιοποίηση: Ορθόδοξη εκκλησιαστική θεώρηση, Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2016,  87-133.
 5. «Η συμβολή της μεθόδου project στην κοινωνικοποίηση του μαθητή και η αξία της για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης», Πρακτικά διεθνούς Συνεδρίου: Διαπολιτισμική εκπαίδευση – μετανάστευση – διαχείριση συγκρούσεων και παιδαγωγική της δημοκρατίας, Πάτρα 2010, 579-586.