ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 
014 (ισόγειο της Θεολογικής Σχολής)
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996945
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 11.00-12.00 (για τους προπτυχιακούς), Πέμπτη 17:00-18:00 (για τους μεταπτυχιακούς)
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εκκλησιαστική Γραμματεία από την Άλωση (1453) μέχρι σήμερα (ΦΕΚ 438/24-4-2018 τ. Γ΄)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
  • Εκκλησιαστική γραμματεία από τον 15ο αι. έως σήμερα
  • Κριτική έκδοση κειμένων της ίδιας περιόδου
Βιογραφικό Σημείωμα: 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
  • Τα μοναστήρια της Χαλκιδικής μνημονευόμενα στις πηγές, Θεσσαλονίκη 1998
  • Ευθύμιος Μακεδών Τραπεζούντιος Λαυριώτης. Το συγγραφικό του έργο, [Διδακτορική Διατριβή], Θεσσαλονίκη 2003.
  • Νεκταρίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Ομιλιάριον. (Κριτική έκδοση), Θεσσαλονίκη 2012.
  • «Ερμηνευτικές συμβολές του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στις δύο προς Κορινθίους επιστολές». Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: Απόστολος Παύλος και Κόρινθος (23 – 25 Σεπεμβρίου 2007), σελ. 59-74
  • «Το περιεχόμενο των Διδαχών του Παπουλάκου». Εισήγηση στην Α΄ Επιστημονική Ημερίδα εν Θήρα με θέμα: Ο οσιώτατος μοναχός Χριστοφόρος Παπουλάκος στη Θήρα και στην Άνδρο, Πέμπτη 23 Ιουλίου 2009, σελ. 203-223
  • «The influence of saint John Chrysostom in saint Nicodemos’ Hermeneutical works on the Apostle Paul».  Άρθρο που δημοσιεύθηκε στον Χαριστήριο Εικοσαετηρικό Τόμο, εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κκ. Βαρθολομαίον, εκδ. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 297-309
  • «Η χρήση των Τριών Ιεραρχών σε δογματικά εγχειρίδια του 18ου αιώνος».Γηθόσυνον Σέβασμα. Αντίδωρον τιμής και μνήμης εις τον μακαριστόν καθηγητήν της Λειτουργικής Ιωάννην Μ. Φουντούλην (†2007), τόμ. Β΄, εκδ. Αδελφών Κυριακίδη α.ε., σελ. 1149-1168