Διδασκαλία του επιλεγομένου μαθήματος του Συμεών Πασχαλίδη «Ο Βυζαντινός Ησυχασμός και η Φιλοκαλική Παράδοση» [Χ325]

Το επιλεγόμενο μάθημα του Καθηγητή Συμεών Πασχαλίδη [Χ325] «Ο Βυζαντινός Ησυχασμός και η Φιλοκαλική Παράδοση», θα διδάσκεται κάθε Πέμπτη κατά τις ώρες 18:00-21:00.
 Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17/10/2019 στο γραφείο 308 (3ος όροφος Θεολογικής Σχολής).