Έναρξη επιλεγόμενων μαθημάτων της Αν.Καθηγήτριας κ. Ευαγγελίας Γ. Δάφνη

Τα επιλεγόμενα μαθήματα της Αν.Καθηγήτριας κ. Ευαγγελίας Γ. Δάφνη
ΕΒΡΑΙΚΑ I (X248),
Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (X320)
και ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ [ENUMAELISCH], ΗΣΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (Χ328)
άρχονται στις 21, 22 και 25 Οκτωβρίου αντίστοιχα και πραγματοποιούνται στην αίθουσα Β΄.
Xρόνος και τόπος αναπλήρωσης των μαθημάτων της 14ης, 15ης και 18ης Οκτωβρίου θα γνωστοποιηθούν στην πρώτη συνάντηση.
Η παρακολούθηση των ανωτέρω επιλεγομένων μαθημάτων είναι υποχρεωτική.