Έναρξη παραδόσεων επιλεγομένων μαθημάτων

Ανακοινώνεται ότι οι παραδόσεις των επιλεγομένων μαθημάτων αρχίζουν από τη Δευτέρα 14.10.2019.