Οι παραδόσεις του μαθήματος "Συμβολική - Οικουμενική Κίνηση - Διαχριστιανικές Σχέσεις" (ΥΕ 18)

Οι παραδόσεις του μαθήματος "Συμβολική - Οικουμενική Κίνηση - Διαχριστιανικές Σχέσεις" (ΥΕ 18) θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και ώρες 15:00 - 18:00 στην αίθουσα β΄ του 3ου ορόφου της Θεολογικής Σχολής.
Έναρξη παραδόσεων: Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019.