Αναβολή του μαθήματος "Σύγχρονες Χριστιανικές Αιρέσεις" την Τετάρτη 2/10/2019

Λόγω εκτάκτου, σοβαρού, προσωπικού κωλύματος το μάθημα των "Συγχρόνων Χριστιανικών Αιρέσεων" δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2/10/2019.
Προσεχώς θα υπάρξει ανακοίνωση αναπλήρωσής του.