Σχετικά με τα επιλεγόμενα «Εκπαίδευση & άσκηση στη σύγχρονη αγιογραφία & στοιχείων ψηφιδωτού» ( Χ162, Χ262,Θ184, Θ279)

Στα πλαίσια των επιλεγομένων μαθημάτων «Εκπαίδευση & άσκηση στη σύγχρονη αγιογραφία & στοιχείων ψηφιδωτού» ( Χ162, Χ262,Θ184, Θ279) οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να μαθητεύσουν στην τέχνη της αγιογραφίας και του ψηφιδωτού, να ανακαλύψουν τη δυνατότητά τους στην τέχνη, αλλά και να μυηθούν στα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα της τέχνης της εικόνας.
 Παράλληλα υπάρχει και το επιλεγόμενο μάθημα «Θέματα αισθητικής της Λατρείας» που υποστηρίζει θεωρητικά και το μάθημα της αγιογραφίας.
Το κάθε επιλεγόμενο δέχεται ΜΟΝΟ μέχρι 15 φοιτητές-τριες, για λόγους καθαρά πρακτικούς και σωστότερης μαθητείας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το δηλώσουν μόλις ανοίξει η πλατφόρμα των επιλεγομένων.
Σημειώνεται ότι το εργαστήριο θα έχει διευρυμένο οράριο λειτουργίας (πρωινές & απογευματινές ώρες) ώστε να διευκολύνει τους φοιτητές στην απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων.
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και στο τέλος της χρονιάς οι φοιτητές εκθέτουν τα έργα και την προσπάθειά τους για την οποία και βαθμολογούνται.

Image: 
Στιγμές από τα μαθήματα
Οι καρποί της προσπάθειας