ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ (Υ307)

Κωδικός: 
Υ307
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Εξεταστέα Ύλη: 

Από το βιβλίο του Γ. Φίλια, Εισαγωγή στην Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2018, σ. 11-185, 193-202.

ή 

Αλ. Ζερβουδάκη, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για το μάθημα της Βυζαντινής Υμνογραφίας, Ρέθυμνο 2019 (Οι Σημειώσεις είναι αναρτημένες στη σελίδα του μαθήματος στο e-learning [Στην εξεταστέα ύλη δεν περιλαμβάνονται τα κείμενα, οι μεταφράσεις τους και ο σχολιασμός τους]).