Εξέταση επιλεγόμενου «Ασκήσεις σε χριστιανικά μνημεία, μουσεία και συλλογές βυζαντινής τέχνης» (Θ333)

Η εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος «Ασκήσεις σε χριστιανικά μνημεία, μουσεία και συλλογές βυζαντινής τέχνης» (Θ333) θα γίνει προφορικά στο γραφείο αρ. 328 την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 13:00.