Εξέταση επιλεγομένων της κ. Ελένης Χρυσάφη

Οι εξετάσεις των επιλεγομένων μαθημάτων της κ. Ελένης Χρυσάφη, μέλους ΕΔΙΠ, θα γίνουν προφορικά στο γραφείο αρ. 328 την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 12:00. Οι εξετάσεις αφορούν στα παρακάτω μαθήματα:

Χ280 - Θεολογικό Δοκίμιο και Τέχνη Ι
Χ283 - Περί Δαιμόνων και Αγγέλων
Θ288 - Θεολογικό Δοκίμιο και Τέχνη ΙΙ
Θ310 - Πολιτισμικές σχέσεις ανάμεσα στη Βυζαντινή Ανατολή και τη Λατινική Δύση: Από το Βυζάντιο στο Δυτικό Μεσαίωνα και την Ιταλική Αναγέννηση