Εξέταση μαθημάτων αν. καθ. Α. Παπαρνάκη

Επί πτυχίω φοιτητές/τριες που οφείλουν μαθήματα του διδάσκοντα αν. καθ. Αθ. Παπαρνάκη έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 10.30 στο γραφείο 203.
Το ηλεκτρονικό τεστ στο μάθημα Εισαγωγή στην Π. Διαθήκη θα είναι διαθέσιμο έως τις 28 Σεπτεμβρίου για όσους επιθυμούν να το συμπληρώσουν και οφείλουν το μάθημα. Όσοι το έχουν ήδη συμπληρώσει μία φορά δεν υποχρεούνται να το επαναλάβουν.
Έως την ίδια ημερομηνία, 28 Σεπτεμβρίου, μπορούν να παραδίδονται στο γραφείο του διδάσκοντα οι εργασίες στο μάθημα της Θεολογίας στην Π. Διαθήκη.