Εξέταση επιλεγόμενων μαθημάτων του Αναπλ. Καθηγητή Μιλτιάδη Βάντσου

Τα επιλεγόμενα μαθήματα που διδάσκει ο Αναπλ. Καθηγητής Μιλτιάδης Βάντσος θα εξεταστούν προφορικά την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 - 14.00 (γραφ. 11, ισόγειο).