Εξέταση του επιλεγομένου "Η κοινωνική ένταξη των μαθητών και η Θρησκευτική Αγωγή" [Θ320Π]

Η εξέταση του επιλεγομένου μαθήματος "Η κοινωνική ένταξη των μαθητών και η Θρησκευτική Αγωγή" [Θ320Π] θα γίνει την Τρίτη  17/9/2019 και ώρες 15.00-17.30 στο Δ' Αμφιθέατρο.