Εξέταση του επιλεγομένου «Ελληνική Παλαιογραφία και Επιγραφική» [Θ293]

Η εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος του Καθηγητή Συμεών Πασχαλίδη «Ελληνική Παλαιογραφία και Επιγραφική» [Θ293] θα γίνει την Πέμπτη 12/9/2019 και ώρες 10.00-12.00 στο γραφείο 308 (3ος όροφος Θεολογικής Σχολής).