Ανακοίνωση της Κοσμητείας για την Γιορτή του Αγίου Πνεύματος

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ