Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 2019-2020

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων θα πραγματοποιήσει ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τη Δευτέρα 08 Απριλίου 2019, στις 11:00 π.μ. στα Αμφιθέατρα ΙΙ και ΙΙΙ του ΚΕΔΕΑ. Να επισημάνουμε ότι σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας στην εκδήλωση, η τελευταία θα μεταδοθεί και μέσω live streaming.