ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (Θ331)

Κωδικός: 
Θ331
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής