ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ) (ΙΕ42)

Κωδικός: 
ΙΕ42
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
10.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής