ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ (ΙΕ38)

Κωδικός: 
ΙΕ38
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
10.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής