ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ (ΚΔ38)

Κωδικός: 
ΚΔ38
ECTS: 
10.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής