ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΘΑ01)

Κωδικός: 
ΜΘΑ01
ECTS: 
10.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής