ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (YE22Π)

Κωδικός: 
ΥΕ22Π
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
8.00
Ώρες: 
4
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής
Εξεταστέα Ύλη: 

Από το βιβλίο Ηρακλής Ρεράκης & Ευάγγελος Πεπές, Πρακτική Άσκηση και Μικροδιδασκαλίες, εκδ. Δέσποινα Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2018 [ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ],
τις σελίδες: 13 - 36, 54 - 62, 84 - 97, 99 - 135, 137 - 148, 149 - 162