Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Θ320Π)

Κωδικός: 
Θ320Π
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Πέμπτη 17:30-20:30
Εξεταστέα Ύλη: 

1