ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
410 (4ος όροφος Θεολογικής Σχολής)
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996966
Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη 11:00-12:00 και Πέμπτη 13:00-14:00
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Αγιολογία-Υμνολογία (ΦΕΚ Μονιμοποίησης 1111/14-05-2021, τ. Γ´)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αγιολογία
 • Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Υμνογραφία
 • Έκδοση αγιολογικών και υμνογραφικών κειμένων
 • Πρόσληψη και διάδοση αγιολογικών κειμένων
 • Παλαιογραφία και Καταλογογράφηση χειρογράφων
 • Εορτολογία
 • Αγιολογία και Υμνογραφία στο Άγιον Όρος

 

Βιογραφικό Σημείωμα: 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 • «Un Canon inédit de Nicétas Stéthatos en l’honneur de saint Théodore Stoudite», Analecta Bollandiana 137 (2019) 103-119.
 • Ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και το αγιολογικό του έργο. Συμβολή στη μελέτη της εκκλησιαστικής γραμματείας της μεσοβυζαντινής περιόδου, [Ανάλεκτα Βλατάδων 70], Θεσσαλονίκη 2018.
 • Μάρτυρες και Ομολογητές της εποχής του Ιουλιανού, Θεσσαλονίκη 2007.
 • Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου Κανόνες Οκτώηχοι εις τα Εισόδια της Θεοτόκου. Εισαγωγή – Κριτική έκδοση, Άγιον Όρος 2017.
 •  «Κατάλογος Αγιολογικών Χειρογράφων της Βιβλιοθήκης της Ζαγοράς», Βυζαντινά 29 (2009) 411-428.
 • «Νέα Πανηγυρικά στο Άγιον Όρος κατά το 15 ο αιώνα. Τα Πανηγυρικά της μονής Βατοπεδίου (κώδ. 631-637) και ο συντάκτης τους», Πρακτικά ΣΤ´ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: ῾῾Το Άγιον Όρος στον 15 ο και 16 ο αιώνα’’, Αγιορειτική Εστία, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 263-277.
 • (Συνεργ. Σ. Πασχαλίδης) «Ο μοναχός Αγάπιος Λάνδος και η ιδέα της έκδοσης συλλογών από αγιορειτικά χειρόγραφα: Η Καλοκαιρινή και ο ανέκδοτος δεύτερος τόμος της», Πρακτικά Η´ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: "Άγιον Όρος και Λογιοσύνη", Αγιορειτική Εστία 2014, σ. 123-138.
 • «Remarques sur l’Éloge du patriarche de Constantinople Nil Kerameus à saint Grégoire Palamas (BHG 719). Prolégomènes en vue d’une édition critique», Bυζαντινά 33 (2013-2014) 423-438.
 • «Το Νέον Εκλόγιον και οι πηγές του», Κόσμος/Cosmos 2 (2013) 149-164.
 • «Παρατηρήσεις για τη χειρόγραφη παράδοση και τη διάδοση της Δημητρείου γραμματείας κατά τη μεσοβυζαντινη και υστεροβυζαντινή περίοδο», Βυζαντινά 34 (2015-2016) 217-251.
 • «Ανέκδοτα Υμνογραφικά Κείμενα για τον άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη», Κόσμος/Cosmos 3 (2014-2015) 169-186.
 • «Η βυζαντινή υμνογραφική παράδοση για τον άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο», Κληρονομία 38 (2014-2015) 111-154.