Πρόσκληση του ΠΣΕ για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης