ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
343, 3ος όροφος Θεολογικής Σχολής
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996949
Ώρες συνεργασίας: 
α) Μετά το πέρας των Παραδόσεων. β) Κάθε Πέμπτη 10.30-12π.μ στο γραφείο γ) Στο e-mail:georgopv@past.auth.gr. δ) Σε περίπτωση πολύ σοβαρού λόγου στο τηλ: 2310 403605(21-22 μ.μ)
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Σύγχρονες χριστιανικές αιρέσεις (Φ.Ε.Κ. 116/6-2-2020, τ. Γ')
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
  • Οι σύγχρονες χριστιανικές αιρέσεις
  • Η ιστορικοδογματική εξέλιξη και διδασκαλία των διαφόρων κλάδων του Προτεσταντισμού
  • Οι νεότερες καταστροφικές λατρείες
Βιογραφικό Σημείωμα: