ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΕΔΙΠ
Γραφείο: 
αρ. 310 (3ος όροφος Θεολογικής Σχολής)
Τηλέφωνο: 
2310 996675
Ώρες συνεργασίας: 

Δευτέρα 11:00-13:00, Τρίτη 11:00-13:00

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Ποιμαντική Ψυχολογία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
  • Ποιμαντική  και Νηπτική Ψυχολογία
  • Νευροθεολογία
  • Η ανάπτυξη της θρησκευτική σκέψης στο παιδί της σχολικής ηλικίας
     
Βιογραφικό Σημείωμα: