ΣΙΣΚΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ

ΕΔΙΠ
Γραφείο: 
Εργαστήριο Παιδαγωγικής - Χριστιανικής Παιδαγωγικής (4ος όροφος)
Τηλέφωνο: 
2310 997103
Ώρες συνεργασίας: 

Πέμπτη - Παρασκευή 12.30-14.30 (για διαφορετική ημέρα/ώρα συνεννόηση μέσω email).
Κατά την περίοδο της πανδημίας, υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Παιδαγωγικά- Χριστιανική Παιδαγωγική

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
  • Διαχείριση κρίσεων στην τάξη και Θρησκευτική Αγωγή
  • Σχολική παραβατικότητα και σχολικός εκφοβισμός
  • Κοινωνική Παιδαγωγική
  • Οργάνωση και Διοίκηση σχολικών μονάδων (school management)
  • Επιχειρηματικότητα και Θρησκευτικός Τουρισμός
     
Βιογραφικό Σημείωμα: