ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ Β΄ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ. ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟ (Χ308)

Κωδικός: 
Χ308
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Πέμπτη 18:00-21:00