Προκήρυξη για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα "Λατρεία, Αρχαιολογία και Τέχνη""